Tjenester

Nils Anlegg & Transport utfører tradisjonelt anleggsarbeid som kommunalteknisk, som blant annet:

  • graving av tomter.
  • bygging av veier.
  • sprenging av fjell.
  • sortering av masser.
  • transport av masser. 

Vi tar også på oss vintervedlikehold som brøyting, strøing og høvling av veier under vinterhalvåret.

Ta kontakt for mer informasjon om tjenestene våre og for eventuelle pristilbud.